جدیدترین 
آهنگ های پیشواز ایرانسل - غلامرضا کویتی پور - آهنگ پیشواز ایرانسل

غلامرضا کویتی پور

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
عمه بابایم کجاست 551567
مانده تنها حسین 551568
عجب هنگامه بر پاست 551569
من که خسته ام بابا 551570
این حسین کیست 551571
غریب دور از وطن 551572
عمه بابایم کجاست 5511816
این حسین کیست 5511817

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 برگرفته شده از : http://rbtt.persianblog.ir