تازه ترین اهنگهای پیشواز ایرانسل

تازه ترین اهنگهای پیشواز ایرانسل

حمید غلامعلی
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

حمید غلامعلی

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
روشنی سپیده 551781

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حیاتی قرآن
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

حیاتی قرآن

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
روح الله 5511053

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین همایونفال
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

حسین همایونفال

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نوید عید 551511

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین فخری
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

حسین فخری

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ممد نبودی 551244
ممد نبودی بی کلام 551396

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
جمال الدین منبری
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

جمال الدین منبری

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
دیار دلیران 551782

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
جمشید عزیزخانی
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

جمشید عزیزخانی

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ایران سربلند 551773

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
جواد یادگاری
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

جواد یادگاری

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
یا امتی 551774
یا فجر یا اشراق 551775

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
کوثر شهبازی
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

کوثر شهبازی

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
بهار آزادی 551766

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
مقام معظم رهبری
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

مقام معظم رهبری

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
وصیت امام 5511054

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
محمدیان
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

محمدیان

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
عیدتان مبارک 551512

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
محمد عبدالحسینی
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

محمد عبدالحسینی

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ایرانی ام 551767
امام دلها 5511048

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
محمد نوری
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

محمد نوری

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
وطن 2 551262

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
محمدرضا متین
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

محمدرضا متین

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
من ایرانی هستم 551764

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
محمد گلریز
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

محمد گلریز

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
وطن من 551301

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
شهید دکتر مصطفی چمران
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

شهید دکتر مصطفی چمران

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
مناجات شهید چمران 551274

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
پرویز طاهری
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
 

پرویز طاهری

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
بهار گیتی 551769

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
روزبه نعمت الهی
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٦
 

روزبه نعمت الهی

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ایران 1 551266
ایران 2 551267

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
سعید اسلامی
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٦
 

سعید اسلامی

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
وخی آری ای بهار اومد 551777

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
سعید حدادیان
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٦
 

سعید حدادیان

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
یاد امام و شهدا 551221

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
سرود دانش آموزی - قسمت 1
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٦
 

سرود دانش آموزی - قسمت 1

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
آمد از کناره های نور 551739
بهمن سر آغاز رهایی 551740
ای عالم افروز 551741
فجر جاوید 551742
قاب عکسی از امام 551743
خورشید آزادی 551744
مظهر شجاعت 551745
پرنده وار 551746
شوق پرواز 551747

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
سرود دانش آموزی - قسمت 2
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٦
 

سرود دانش آموزی - قسمت 2

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
یار آمد 551748
یک بار دیگر 551749
برخیزید 551750
دین انسان ساز 551751
هم صدا شویم 551752
کاخ ستمکاران 551753
وارث هزار فریاد 551754
معمار حرم 551755
شهیدان 551756
تو ای طلیعه ی سحر ۵۵١٧۵٧
خدا یکی، ایمان یکی 551758
مژده ظفر 551759

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ودود موذن زاده
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٦
 

 ودود موذن زاده

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
مژده فجر ۵۵١٧۶٣
آزادلیق سوغاتی 551768

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)